Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат

1. Дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясаттың жалпы ережелері «Дербес деректер туралы» 27.07.2006 жылғы №152 – ФЗ Федералды Заңның талаптарына сәйкес жасалған және «Школа Бизнеса Синергия» ЖШС (бұдан әрі - Оператор) қолданатын дербес деректерді өңдеу тәртібі мен оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шараларымен айқындалады.

1.1. Оператор өзінің жұмысын жүргізу барысында дербес деректерді өңдеу адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, оның ішінде жеке өміріне, жеке және отбасылық құпияларына қол сұғылмауын қорғауды басты мақсаты етіп белгілейді.

1.2. Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясаты (бұдан әрі-Саясат) веб-сайтқа кірушілер туралы Оператор ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады https://synergy-mba.kz/.

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар

2.1. Дербес деректерді автоматты өңдеу – дербес деректерді есептеу техникасы құралдарының көмегімен өңдеу;

2.2. Дербес деректерді бұғаттау-дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (өңдеу дербес деректерді нақтылау үшін қажет болған жағдайларды қоспағанда);

2.3. Веб-сайт графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлер мен дерекқорларға арналған бағдарламалардың жиынтығы. Ол https://synergy-mba.kz/ желілік мекенжай бойынша интернет желісі арқылы қолжетімді.

2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі— деректер базасында қамтылған және оларды Ақпараттық технологиялар және техникалық құралдар арқылы өңдеуді қамтамасыз ететін дербес деректердің жиынтығы;

2.5. Дербес деректерді иесіздендіру—қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмау нәтижесіндегі әрекеттер;

2.6. Дербес деректерді өңдеу – автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (тарату, беру, қол жеткізу). Немесе осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығы, жеке деректерді иесіздендіру, бұғаттау, жою, өшіруді қоса алғандағы әрекеттер қамтылуы мүмкін;

2.7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеудің мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік немесе муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға;

2.8. Дербес деректер – https://synergy-mba.kz/ веб-сайттың белгілі бір немесе анықталған пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат.

2.9. Пайдаланушы – https://synergy-mba.kz/ сайтына кірген кез келген адам;

2.10. Дербес деректерді ұсыну– белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;

2.11. Дербес деректерді тарату–дербес деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді беру) немесе шектеусіз тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында дербес деректерді жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзге тәсілмен қол жеткізуге бағытталған кез келген іс-әрекет;

2.12. Дербес деректерді ел шекарасы аумағынан шығару –дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;

2.13. Дербес деректерді жою–дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі ақпараттардың мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмау, нәтижесінде кейін қалпына келтіру мүмкін емес деректер және (немесе) дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

3. Оператор пайдаланушының келесі дербес деректерін өңдей алады

3.1. Тегі, аты, әкесінің аты;

3.2. Электронды мекенжайы;

3.3. Телефон нөмірлері;

3.4. Сондай-ақ сайтта интернет-статистика (Яндекс Метрика және Google Аналитика және басқалар) сервистерінің көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде «cookie» файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.

3.5. Жоғарыда аталған деректер Саясаттағы мәтін бойынша жеке деректердің жалпы ұғымымен біріктіріледі.

4. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары

4.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеудің мақсаты—Пайдаланушыға электронды хаттарды жіберу арқылы хабарлау; пайдаланушыға веб-сайтта қамтылған сервистерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жетімділікті қамтамасыз ету.

4.2. Сондай-ақ Оператор пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар және әртүрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы әрқашан операторға synergymba@yandex.kz электрондық поштасымен «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» деген белгіні қойып, хат жіберу арқылы ақпараттық хабарламаларды алудан бас тарта алады.

4.3. Интернет-статистика сервистерінің көмегімен жиналған пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.

5. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

5.1. Оператор Пайдаланушының өзі толтырған және/немесе пайдаланушы https://synergy-mba.kz/ сайтқа жіберген арнайы нысандар арқылы алынған деректерін ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыру және/немесе Операторға өзінің жеке мәліметтерін жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатқа келісімін білдіреді.

5.2. Оператор пайдаланушының браузер параметрлерінде рұқсат етілген жағдайда пайдаланушының иесіздендірілген деректерін («cookie» файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану кіреді) өңдейді.

6. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі

Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру жолымен қамтамасыз етіледі.

6.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес тұлғалардың дербес деректеріне қол жеткізуін болдырмайтын барлық шараны қабылдайды.

6.2. Қолданыстағы заңнаманың орындалуына байланысты жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.

6.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда Пайдаланушы оператордың synergymba@yandex.kz электронды мекенжайына хабарламаны «Дербес деректерді өзектендіру» белгісімен жіберу арқылы оларды өз бетінше өзектендіре алады.

6.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз болып табылады. Пайдаланушы кез келген уақытта операторға synergymba@yandex.kz электронды пошта арқылы «Дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу» деген белгімен хабарлама жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып ала алады.

7. Дербес деректерді шекарадан тыс аумаққа беру

7.1. Оператор дербес деректерді шекарадан тыс аумаққа бермес бұрын дербес деректер берілетін шет мемлекеттің дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауын қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.

7.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық беру Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге жазбаша нысанда келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі тарапы болып табылатын шартты орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

8. Қорытынды ережелер

8.1. Пайдаланушы операторға synergymba@yandex.kz электронды поштамен хабарласу арқылы өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты өзін қызықтыратын сұрақтар бойынша түрлі түсініктеме ала алады.

8.2. Бұл құжатта Оператордың дербес деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістер көрсетіледі. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылғанға дейін мерзімсіз жұмыс істейді.

8.3. Саясаттың қолданыстағы нұсқасы Интернет желісіндегі http://synergy-mba.kz/privacy сайтына орналастырылған және ол қолжетімді.